2424
8 8000 800 283

Төлем карточкалары

Корпоративтік карточкалар ағымдағы іссапар және өкілдік шығындарын төлеу үшін заңды тұлғалардың өкілдеріне беріледі.

АТФБантің корпоративтік карточкалары арқылы Сіздің Ұйым төмендегі артықшылықтарға ие болады:
Visa Business Platinum
Жоғары мәртебе, әл-ауқат пен мінсіз қаржылық бедел көрсеткіші
 • Жылдық қызмет көрсету: 0 тенге*

 • Қолма-қол ақшасыз есепке алу: тегін: 0 тенге

 • Қолма-қол ақшасыз төлем, соның ішінде Интернет желісіндегі төлем: 0 тенге

 • Cash-back: барлық қолма-қол ақшасыз операциялар бойынша 1% **

 • Интернет арқылы сатып алуды қорғау: 3DSecure

 • Ұялы телефонның көмегімен операцияларды қосымша бақылау: SMS - банкинг

 • Клиенттерге қолдау көрсетудің ғаламдық қызметі: GCAS (тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн)

 • Медициналық және Заң Анықтамалық қызметі (шетелге шығу кезінде)

 • Мейманханаларды брондау қызметі: HotelClub.com

 • Шетелге шығу кезінде медициналық сақтандыру

 • Әуежайлардың VIP Lounge-іне кіру мүмкіндігі

 • Консьерж-сервис
Visa Business
"business card 24/7" Бизнес-картасы. Ол жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, медиаторлар мен шаруа қожалықтары үшін арналған
 • Негізгі/қосымша картаның жылдық қызмет көрсетуі– 1-ші жыл – 0 KZT / – 2-ші және одан кейінгі жылдары 1900 KZT

 • Қолма-қолсыз төлем сомасынан Cash-back 1% **

 • Қолма-қол ақшасыз есепке алу: 0 тенге

 • Қолма-қол ақшасыз төлем, соның ішінде Интернет желісіндегі төлем: 0 тенге

 • Интернет арқылы сатып алуды қорғау: 3DSecure

 • Ұялы телефонның көмегімен төлем карточкасы бойынша операцияларды бақылау: SMS - банкинг

 • Visa ұсынған клиенттерге жаһандық қолдау көрсету – GCAS (тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн)
Мемлекеттік мекемелерге арналған Visa Business
Арнайы тарифтерге ие Visa Business корпоративтік карточкалары мемлекеттік бюджеттің есебінен әкімшілік-шаруашылық шығындар жасайтын мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне арналған.

 • Жылдық қызмет көрсету: 0 тенге

 • Қолма-қол ақшасыз есепке алу: 0 тенге

 • Қолма-қол ақшасыз төлем, соның ішінде Интернет желісіндегі төлем: 0 тенге

 • Интернет арқылы сатып алуды қорғау: 3DSecure

 • Ұялы телефонның көмегімен Сіздің төлем карточкаңыз бойынша операцияларды бақылау - SMS - банкинг

 • Visa ұсынған клиенттерге жаһандық қолдау көрсету – GCAS (тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн)

* Алдыңғы айда 100 000 теңге және одан да астам сомада тауарлар мен қызметтер үшін төлем жасаған жағдайда

** Подробнее при обращении в Банк
Корпоративные платежные карточки VISA Business позволяют осуществлять оплату таможенных платежей в более, чем 130 таможенных пунктах РК.
 • Безналичное зачисление: бесплатно
 • Годовое обслуживание: 0 тенге


Какие услуги можно оплатить на таможенных постах РК с помощью корпоративной карточки?
 • Сбор за оформление грузовой таможенной декларации (таможенная процедура);
 • Таможенная пошлина (экспортно-импортная);
 • НДС;
 • Защитная пошлина (в зависимости от вида товара);
 • Акциз (от вида товара) и др.
В чем преимущества и особенности данной услуги?
 • Платеж совершается на таможенном посту;
 • Чек, выданный ПОС - терминалом, является подтверждением платежа, что позволяет сразу
 • приступить к оформлению таможенного груза;
 • Возможна оперативная, без прерывания процесса таможенного оформления, доплата недостающей суммы;
 • Исключается переплата таможенных платежей;
 • Сокращаются сроки аренды складов временного хранения и транспорта и др.
Каким образом происходит оплата?
 • Таможенный инспектор вводит необходимую информацию в компьютер о плательщике и декларанте с указанием видов платежа. Затем проводит платежную карточку плательщика по считывающему устройству ПОС-терминала.
 • При получении положительного ответа на авторизационный запрос:
 • Банк блокирует на карточном счете плательщика указанные запросом деньги;
 • ПОС-терминал выдает чек с указанием данных о произведенном платеже;
 • Выданный ПОС - терминалом чек подтверждает факт оплаты и позволяет перейти к дальнейшему таможенному оформлению.
 • Чек, выданный ПОС - терминалом, выходит с разбивкой по виду платежа (НДС, таможенные платежи и т.д.)

Уважаемые Держатели платежных карточек, выпущенных АО «АТФБанк»! Настоящим АО «АТФБанк» информирует Вас о том, что при проведении платежей через POS-терминалы, установленные на таможенных постах Республики Казахстан, банком-эквайером может взиматься комиссия. По состоянию на 01.10.2019 года банком-эквайером, в том числе является АО «Народный Банк Казахстана». С информацией о размере комиссии, взимаемой АО «Народный Банк Казахстана», Вы можете ознакомится здесь.