2424
8 8000 800 283

Основные внутренние документы

2014 жылғы 26 желтоқсанында "АТФБанк" АҚ Жарғысы
2019 жылғы 14 наурызындағы "АТФБанк" АҚ Жарғысына №4 өзгерістер мен толықтырулар
2018 жылғы 20 ақпанында "АТФБанк" АҚ Жарғысына №3 өзгерту
2017 жылғы 24 тамызда "АТФБанк" АҚ Жарғысына №2 өзгерістер мен толықтырулар
2015 жылғы 23 сәуірінде "АТФБанк" АҚ Жарғысына №1 өзгерістер мен толықтырулар
2018 жылғы 03 сәуірінде "АТФБанк" АҚ Лицензиясы № 1.2.55-233-39
2018 жылғы 16 наурызда өзгертілген "АТФБанк" АҚ заңды тұлганы мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтамасы
Анкета KYC AML АТФБанк от 23.09.2019 г.
Антикоррупционная политика в АО "АТФБанк"
ATFBank AML Policy as of 21-November-2013
ATFBank Wolfsberg's CBDDQ v1.2 dd November 25, 2019
ATFBank Wolfsberg's FCCQ v1.0 dd January 17, 2019
Меры, принятые АО "АТФБанк" по противодействию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
AML Measures Letter dd May 19, 2016.pdf
Процедура внутреннего контроля по инсайдерской информации АО "АТФБанк"
Политика АО "АТФБанк" и его дочерних организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма от 26 сентября 2017 года
Кодекс корпоративного управления АО "АТФБанк"
USA Patriot Act 29 May 2019
ATFBank W-8BEN-E form
Ағымдағы шот ашу және төлем карточкасын шығару туралы шарт
Қашықтықтан банктік қызмет көрсету арналары арқылы электрондық банк қызметін көрсету жөніндегі шарт
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (06.01.2020 ж. бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (25.09.2019 ж. бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (03.09.2019 ж. бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (13.08.2019 ж. бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (07.05.2019 ж. бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (14.10.2011ж.№10-о/14.10/2011 хаттама)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (2018-жылдың 21-желтоқсандан бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (2018-жылдың 1-қарашадан бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 17-тамызында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 02-қыркүйегінен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 07-тамызында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 22-тамызынан бастап қолданыста болып табылады)
"АТФБанк" АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 08-тамызында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 19-тамызынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 02-тамызында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 16-тамызынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 28-маусымында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 14-шілдесінен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018 жылдың 28-мамырында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018 жылдың 23-мамырынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018-жылдың 12-маусымында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018-жылдың 13-шілдесінен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018 жылдың 23-мамырында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018 жылдың 05-мамырынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018 жылдың 20-сәуiрiнде Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018 жылдың 05-мамырынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2018 жылдың 14 наурызында Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018 жылдың 03 сәуiрiнен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 26 желтоқсаннан Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2018 жылдың 11 қаңтардан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 28 қарашада Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 13 желтоқсаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 3 қарашада Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 17 қарашасынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 21 қыркүйекте Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 6 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 06 қыркүйекте Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 16 қыркүйектен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 02 тамызда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 17 тамыздан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 29 маусымда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 14 шілденен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 09 маусымда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 25 маусымнан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 14 маусымда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 24 маусымнан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 08 маусымда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 23 маусымнан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 15 мамырда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 25 мамырдан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2017 жылдың 14 ақпанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 24 аңпаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 28 желтоқсанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2017 жылдың 13 қаңтардан бастап қолданыста болып табылады, Ереженің № 5-2 қосымшасы 3 Блогындағы өзгерістер 2017 жылдың 12 қаңтардан бастап күшiне енедi)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 2 желтоқсанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 26 желтоқсанынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 2 желтоқсанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 13 желтоқсанынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 21 қарашада Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 2 желтоқсанынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 21 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 08 қарашасынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 21 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 1 қарашасынан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 20 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 31 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 10 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 21 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 7 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 18 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 4 қазанда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 15 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 22 құркүйекте Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 3 қазаннан бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 8 құркүйекте Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 19 құркүйектен бастап қолданыста болып табылады)
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 4 сентября 2016 года
«АТФБанк» АҚ операцияларын жyргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 24 тамызда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 4 қыркyйектен бастап қолданыста болып табылады)
«АТФБанк» АҚ операцияларын жҥргізудің жалпы талаптары туралы ЕРЕЖЕЛЕР (осы Ереженің басылымы 2016 жылдың 17 тамызда Банктің корпоративтік сайтына орналастырылды және 2016 жылдың 28 тамыздан бастап қолданыста болып табылады)
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 31 июля 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 23 июня 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 04 июня 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 20 апреля 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 10 марта 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 26 февраля 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 17 февраля 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 03 февраля 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 26 января 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 05 января 2016 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 26 декабря 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 22 декабря 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 14 декабря 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 11 ноября 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 28 октября 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 09 октября 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 18 сентября 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 31 августа 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 27 июля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 20 июля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 30 июня 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 15 июня 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 25 мая 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 15 апреля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 14 апреля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 24 февраля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 18 февраля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 10 февраля 2015 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 10 декабря 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 2 декабря 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 14 октября 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие, начиная с 26 сентября 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 28 августа 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 15 июля 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 25 июня 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 18 июня 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 05 июня 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 13 февраля 2014 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 25 ноября 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 7 ноября 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 20 августа 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», действующие начиная с 12 июля 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк» действующей начиная с 31 мая 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций вступят в силу с 20 марта 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк» вступят в силу 8 января 2013 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк» вступят в силу 10 декабря 2012 года
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк», Вступят в силу 24 октября 2012г.
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк»
Правила об общих условиях проведения операций АО «АТФБанк»