2424
8 8000 800 283

Реквизиты«АТФБанк» АҚ
Қазақстан Республикасы, А25D5F7,
Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 36,
БСН 951140000151
БСК/SWIFT ALMNKZKA
ЖСК KZ87125KZT1001300216
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі (БСК NBRKKZKX)