2424
8 8000 800 283
Рейтинги

Рейтинги

Fitch Ratings
 • Шетел және ұлттық валютадағы ұзақмерзімді ЭДР – «В-», болжам «Тұрақты»;
 • Қысқамерзімді ЭДР - «В»;
 • Ұлттық ұзақмерзімді рейтинг - «BB-(kaz)», болжам «Тұрақты»;
 • Тұрақтылық рейтинг - «ccc»;
 • Қолдау рейтинг - «5»;
 • Ұзақмерзімді ЭДР қолдау деңгейі - «B-»;
 • Басым қамтамасыз етілмеген борыш рейтингі - «B-»/«BB-(kaz)», активтерді қайтару рейтингісі - «RR4»;
 • Мерзімді субординацияланған борыш рейтингі - «CC»/«CCC(kaz)», активтерді қайтару рейтингісі «RR6»;
 • Мерзімсіз борыш рейтингі - «C», активтерді қайтару рейтингісі «RR6».

Standard & Poor's Global Ratings
 • Банктің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі - «B-»;
 • Банктің қысқа мерзімді кредиттік рейтингі - «B»;
 • Ұлттық шкала бойынша ұзақ мерзімді рейтинг - «kzBB»;
 • болжам «Тұрақты».