2424
8 8000 800 283
Қарыздың валютасытеңге Сыйақы мөлшерлемесі 11% (СЖТМ 11,7%-дан бастап)

Банктік қарыз шарты жасалған күні мына формула бойынша анықталады: "базалық мөлшерлеме + 175 базистік тармақ" және қарыз мерзімі ішінде өзгертілмейді
Жылжымайтын мүлікті сатып алу кезіндегі бастапқы жарна кемінде 20 % Қарыз мерзімі 15 жылға дейін Қарыздың ең жоғары сомасы
  • Алматы, Нұр-Сұлтан, Ақтау, Атырау қалалары үшін - 20 000 000 теңге
  • басқа өңірлер үшін - 12 000 000 теңге
Сатып алынатын баспананың ең жоғары құны
  • Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау қалалары үшін - 25 000 000 теңге;
  • басқа өңірлер үшін - 15 000 000 теңге.
Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия
  • Банк қызметкерлері, Банктің жалақы жобасына қатысатын ұйымдардың қызметкерлері немесе жеке кәсіпкерлер, Банктің бейілді клиенттері үшін 0,5 %;
  • клиенттердің өзге де санаттары үшін 1%.
Кепілді қамтамасыз етудің құныкелесілердің:

1) тәуелсіз бағалаушы анықтаған құны;
2) банк анықтаған құны;
3) баспана сатып алу бойынша мәміле құнының барынша төмен көлемдеріне қарай анықталады.
Қосалқы қарыз алушы бағдарлама бойынша қосалқы қарыз алушылар тарту мүмкіндігі Сақтандыру кепілге берілген жылжымайтын мүлікті міндетті сақтандыру Ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша өтелмеген берешектің болмау критерийлеріипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша өтелмеген берешектің болмауы
Кредит беру талаптары Басқарманың шешімімен бекітілген (12.12.2018ж. № 112 Хаттама)


Оформить заявку можно прямо сейчас
Отправить